📞 0499-332470     ✉️ info@mandersmondhygieniste.nl

Vraag & Antwoord

Op veel voorkomende vragen geven we hieronder een antwoord. Staat uw vraag er niet tussen. Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is een mondhygiëniste

De mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus die werkzaam is binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit zijn van een diploma mondhygiënist.

Wat doet een mondhygiëniste

De mondhygiënist voert preventieve (voorkomen van gaatjes en tandvleesontstekingen) en curatieve (behandelen van tandvleesaandoeningen) taken uit zoals:

 • Het uitvoeren van een mondonderzoek en het in kaart brengen van het gebit (parostatus)
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over tandvleesaandoeningen ( gingivitis en parodontitis ), het ontstaan van caries en het effect van voedingsgewoonten op het gebit, met daarbij een aangepaste voedingsvoorlichting
 • Het geven van voorlichting over de gebitsverzorging
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • Het maken van een bacteriologische kweek
 • Het behandelen van implantaten
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijvoorbeeld fluoride)
 • Het polijsten van vullingen

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer u:

 • U last hebt van een vieze smaak of een slechte adem
 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen (gingivitis)
 • Het tandvlees gaat terugtrekken
 • De tanden of kiezen los gaan staan (parodontitis)
 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om tanden en kiezen aansluit
 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • Er gevoeligheid is voor warm, koud, zoet of zuur aan tanden of kiezen
 • Er overmatige slijtage (erosie) aan het gebit voorkomt
 • Er regelmatig gaatjes ontstaan
 • Mondverzorging om welke reden dan ook een probleem is
 • U het advies van de tandarts krijgt

Heb ik een doorverwijzing van een huisarts of tandarts nodig?

Een doorverwijzing van een huisarts of tandarts is niet nodig om een afspraak bij ons te maken. De behandeling van de mondhygiëniste valt onder het pakket bijverzekering tandheelkunde. In de meest gevallen wordt daarbij een groot percentage van de behandelingen vergoed. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar om verrassingen te voorkomen.

Wat is een DPSI score en welke behandeling/behandelcode hoort daarbij?

Wat is een DPSI score
De DPSI score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Voor meer uitleg ver de DPSI-meting, zie verderop in deze brief. De behandeling door de mondhygiëniste (én de daarmee samenhangende behandelcode) is afhankelijk van de gemeten DPSI score. Bij de DPSI score krijgt elk sextant een cijfer van 1 tot en met 4. Het is belangrijk en noodzakelijk dat de mondhygiëniste zich strikt houdt aan dit zogenaamde paroprotocol van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Paradontologie)

Behandelcodes en de verzekering
De DPSI score is belangrijk om te bepalen welke behandeling noodzakelijk is. De behandeling is gekoppeld aan een vaste behandelcode: een M- of T-code. De meeste aanvullende tandarts verzekeringen vergoeden zowel de M-codes als de T-codes. Echter, helaas hebben wij geconstateerd dat sommige verzekeraars de T-codes niet vergoeden. Wij raden onze patiënten dan ook aan om dit vooraf te controleren bij uw verzekeraar.

Niet mogelijk om afwijkende codes te factureren
Bij een DPSI score van 3 of hoger zijn wij verplicht om T-codes te hanteren. Zouden afwijkende codes worden gebruikt dan kan de verzekeraar deze kosten bij de behandelaar terugvorderen over een periode van 5 jaar.

DPSI score meten
Om de DPSI score te meten zal er een instrument, een pocketsonde, tussen het tandvlees en de tand in geschoven worden. De ruimte die hier zit wordt pocket genoemd. Op de pocketsonde staat een millimeteraanduiding en daarmee wordt de diepte van de pocket heel nauwkeurig gemeten. ernstiger de ontsteking, hoe meer het tandvlees los laat van de wortel . Bij gezond tandvlees is de pocket 0,5 tot 3 mm diep.

Overzicht DPSI score

DPSI Score Beschrijving Behandeling Behandel codes
0 afwijkingen aan het tandvlees geen behandeling nodig
1 het tandvlees bloedt na sonderen de behandeling bestaat uit instructie mondhygiëne M-Codes
2 er zit tansteen of er zijn overhangende renden van vullingen of kronen behandeling bestaat uit het verwijderen van tandsteen, bijwerken van randen van vullingen of kronen M-Codes
3- er zijn pockets van 4-5 mm, zonder terugetrokken tandvlees. Het kaakbot is licht aangetast pocketstatus en parondontitis behandelen volgens paroprotocol: initiële parodontale behandeling T-Codes
3+ pockets 4-5 mm, met teruggetrokken tandvlees. Het kaakbot is aangetast. behandeling volgens paroprotocol: prodontiumstatus en initiële prodontale behandeling. Hierna evaluatie (en eventueel lokale chirurgie indien noodzakelijk) T-Codes
4 pockets van 6 mm of meer. Het kaakbot is ernstig aangetast behandeling volgens proroprotocol: parodontiumstatus en initiële parodontale behandeling. Hierna evaluatie (en eventueel lokale of uitgebreide chirurgie indien noodzakelijk) T-Codes

 

Openingstijden

Onze praktijk is geopend op de volgende dagen:

 • Maandag      09.00-17.00 uur
 • Dinsdag        09.00-17.00 uur
 • Woensdag    09.00-17.00 uur
 • Donderdag   09.00-17.00 uur
 • Vrijdagochtend in de even weken

Afspraak annuleren

Tot uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak kunt u deze annuleren en/of verplaatsen.
Zonder tijdige berichtgeving zullen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen.
Uw annulering kunt u aan ons doorgeven binnen de praktijkuren: 0499-332470 of per e-mail: info@mandersmondhygieniste.nl

Het is mogelijk dat we op het moment dat u belt met een behandeling bezig zijn. We kunnen u dan niet persoonlijk te woord kunnen staan.
Spreek dan een bericht in op ons antwoordapparaat. Tussen de behandelingen door beluisteren alle berichten en proberen u dezelfde dag terug te bellen.

Hoe kan ik betalen?

De behandelingskosten kunt u direct voldoen met pin. U ontvangt dan direct de nota welke u zelf naar uw zorgverzekeraar kunt insturen. Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.